Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din ianuarie, 2020

Legea nr. 10/2020 și delegarea serviciilor publice locale

Legea nr. 10/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local   încearcă să temepereze entuziasmul autoritatilor locale pentru crearea de societăți care să preia administrarea serviciilor locale. Doua articole sunt fundamentale Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:      " Art. 12. -    În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulţi operatori cărora le încredinţează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, du

Construcțiile fără autorizatie, oportunitate de înscriere în cartea funciara

Construcțiile fără autorizatie primesc acum  oportunitate de înscriere în cartea funciara. Prin Legea 7/2020 a fost prevăzut că La articolul 37, alineatul (6) din Legea nr. 50/1991 se modifică şi va avea următorul cuprins:  " (6) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverinţe/unui certificat de atestare a edificării construcţiei. În cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancţiunilor, certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea

Modificări la Regulamentul de carte funciara

Prin Ordinul nr. 3442/2019 Prin Ordinul nr. 3442/2019 au fost aduse câteva modificări interesante proveduror de înscriere în cartea funciara. Cea mai importanta este aceea ca, practic dispare procedura referatului de completare a cererii.  Mai sunt o serie de noutăți mai "tehnice" precum notarea leasingului sau  înscrierea coproprietatii acolo unde nu se cunoaște coproprietar.