Treceți la conținutul principal

E Brexitul forță majora?

Dacă aveți contracte pe termen lung cu Marea Britanie se poate sa fiți afectați de Brexit. Taxele vamale posibil a fi introduse pot fi numai un aspect. Dacă însă prestațiile sunt în domenii foarte reglementate unde va bazați pe libertatea de circulație a serviciilor din UE s-ar putea chiar sa nu mai puteți executa efectiv contractul.
Scaparea poate fi invocarea forței majore. Însă atenție ca instantele britanice au deja un precedent și nu va este favorabil. Agenția Europeană a Medicamentului, care avea sediul în Londra, s-a mutat la Amsterdam ținând seama de Brexit. În Londra aveau contract de închiriere pe termen lung pina în 2039. A încercat sa scape de contract invocând forță majora a Brexitului, însă instanta britanica a respins aplicarea forței majore la aceasta situație. Pina la urma litigiul s-a rezolvat găsindu-se un subchirias pina la expirarea contractului, dar trebuie sa fiți atenți! 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…