Treceți la conținutul principal

GDPR are virus și e pe moartehttp://www.scj.ro/698/-Acte-ale-Inaltei-Curti-de-Casatie-si-Justitie

Dacă cineva crede ca Regulile privind protecția datelor personale sunt luate în serios de autoritățile romane, va servesc o mare dezamăgire. Prin Ordinul 13/13. 05.2020 al Președintelui ÎNALTEI Curți de Casație și Justiție sunt prevazute reguli de acces în instituție. Instituție unde se face justiția la care trebuie sa aibă acces orice persoana (drept constituțional). Da, e vorba de cea mai înaltă instanta din România, aia care e garantul aplicării corecte a legii. Nu o sa intru aici în detalii care țin de combaterea discriminării (desi merita cu prisosință fiind acolo acte de discriminare pe fata, dacă tusești nu mai ai acces la justiție) sau chiar de infracțiunea de abuz în serviciu (deși starea de urgenta s-a terminat, Inalta Curte restricționează accesul la actul de Justiție in continuare).
În special o sa discut de protecția datelor personale. Adică Inalta Curte dorește date despre sănătatea mea ca să am acces la justiție.
Datele despre sănătate persoanei sunt date speciale care pot fi prelucrate numai în cazuri bine justificate, art. 9 GDPR.
Inalta Curte nu binevoiește sa comunice persoanei vizate (cea care dă datele) niciun motiv despre această prelucrare de date. Desigur nu este nicio informare despre drepturile persoanei vizate privind datele personale, cui vor fi dezvăluite datele, și mai ales cât timp sunt stocate aceste date. De fapt dreptul la informare al persoanei vizate este cu totul încălcat.
Exista un motiv serios pentru prelucrarea acestor date? Completarea unei declarații nu are niciun efect în combaterea epidemiei. Poate fi justificata o scanare la intrare a temperaturii, și eventuala prelucrare de date ce o însoțește, pentru ca instituie o măsură obiectiva (nu o sa întru aici în dezbateri cât de obiectiva) care teoretic poate ajuta în combaterea epidemiei. Dar dacă completezi o hârtie, la ce folosește aceasta? Cum combate aceasta epidemia? Sa fim bine înțeleși dorința autorităților de a aplica sancțiuni penale pentru falsuri în declarații nu are nicio legătură cu masuri efective de medicina preventiva (motiv de prelucrare a datelor prevazut de  art. 9 alin. 2 lit. H GDPR).
Va dați seama că dacă la nivelul Înaltei Curți, care ar trebuia fie un model de rigoare juridică, exista acest "miserupism"  fata de drepturile persoanelor în legătură cu datele personale ce sa ne așteptăm de la alte autorități.
Revin la o opinie pe care am mai exprimat-o: deși GDPR a fost gândit mai ales ca o unealta împotriva marilor companii care prelucrează date, cel mai mare pericol pentru drepturile persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor personale vine din partea autorităților publice.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua