Treceți la conținutul principal

Masuri de sprijin pentru plata chiriei

A aparut Legea privind facilitatile pentru chirii pentru cei afectați de masurile din starea de urgenta (Legea nr. 63/2020, MO 425/2020) 

Sunt masuri d e protecție ai pentru chiriasii persoane fizice dar na voi referi aici în principal la închirierile comerciale. 

In primul rand a aparut posibilitatea ca cei care nu au putut plati chiria pe perioada starii de urgenta plus o luna dupa aceasta sa incheie un act de amanare a platii chiriei depus la finantele publice, urmand ca finantele publice sa plateasca chiria si sa o recupereze ulterior de la chirias. Facilitatea este pentru chirii lunare de cel mult 10.000 lei si sa nu fie mai mari decat chiria din februarie 2020.

Nu sunt insa stabilite termene de plata (cand vor plati cei de la finante chiria catre Locator).

Trebuie incheiat un acord prin care si proprietarul doreste sa primeasca chiria prin acest mecanism.


De asemenea, avem facilitati fiscale, acolo unde proprietarul redus chiria cu 20% sau mai mult pentru lunile respective se va calcula ca venit numai 80% din valoarea venitului obținut din chiria respectiva. 

Exprimarile din lege sunt destul de neclare fata de problemele tehnice pe care le ridica, normele de aplicare poate vor aduce unele lămuriri. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…