Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iulie, 2020

Deductibilitatea caselor de marcat electronice

Potrivit Legii nr. 153/2020 costul caselor de marcat electronice va fi scăzut chiar din impozitul pe profit datorat sau impozitul pe venitul micro întreprinderilor. Sunt prevazute reguli privind deducerea costului pentru casele d e marcat din anii anteriori, precum și raportarea costului care nu a fost dedus în anul curent. 

Modificări privind Legea marcilor

Prin Legea 112/2020 au fost aduse unele modificări substanțiale legislației privind marcile. În general termenele au fost scurtate.  Termenul de opoziție nu mai curge de la data publicării cererii de marca, ci după publicare a deciziei de admitere a mărcii. Mărcile pentru care descrierea protecției se rezuma la clasele Nisa vor fi protejate numai pentru sensul literar al termenilor din descrierea clasei. Dacă se dorește extinderea protecției trebuie făcută o cerere pana la 30 septembrie 2020 pentru extinderea protecției și pentru acele produse și servicii care nu sunt descrise în sensul literar al clasei Nisa. Solicitarea Certificatului de înregistrare a marcii devine obligatorie. Pana acum acesta era mai mult o opțiune, acum devine obligatoriu. Dacă nu se solicita certificatul și se plateste taxa aferentă  în 30 de zile de la data încheierii procedurii de înregistrare a marcii se va considera ca s-a renunțat la marca. Cei care au mărci înregistrate anterior și care nu au solicitat cer

Precizări legislative privind somația europenă de plată si cereri cu valoare redusă

Cererea pentru emiterea somaţiei europene de plată, introdusă potrivit Regulamentului nr. 1.896/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează de instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă.   Cererea de reexaminare, formulată în condiţiile şi în termenul prevăzute la art. 20 din Regulamentul nr. 1.896/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa instanţei a cărei hotărâre se atacă, care judecă în complet format din 2 judecători.    Asistenţa practică pentru completarea formularului de cerere se acordă, potrivit art. 11 alin. (1) din Regulamentul nr. 861/2007, cu modificările şi completările ulterioare, de către avocaţii desemnaţi în acest scop în cadrul serviciului de asistenţă judiciară de către fiecare barou, prin rotaţie, la intervale de 3 luni. Lista avocaţilor astfel desemnaţi, precum şi datele de contact ale acestora se afişează pe pagina de internet a Uniunii Naţionale a Barourilor d

Facilități privind înscrierea terenurilor în cartea funciara

Prin Legea nr. 87/2020 a fost modificata Legea nr. 18/q991 a fondului funciar. Interesantă este modificarea prin care terenurile aferente construcțiilor pot fi înscrise în cartea trecute în proprietatea deținătorului clădirii practic în baza adeverinței emise d e registrul agricol. Măsura exista și anterior însă numai ca facilitate pentru fostele cooperative agricole  și altele asemenea. Acum măsură a fost extinsa la orice construcții aflate în proprietate privata. Desigur sunt în continuare nelămuriri cum va funcționa aplicarea practică a acestei dispoziții, dar în mod sigur exista o noua posibilitate de reglementare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, asta în contextul în care sunt multe situații de terenuri cu regim juridic neclar, greu de lămurit prin alte mijloace.