Treceți la conținutul principal

Modificări privind Legea marcilor

Prin Legea 112/2020 au fost aduse unele modificări substanțiale legislației privind marcile.
În general termenele au fost scurtate. 
Termenul de opoziție nu mai curge de la data publicării cererii de marca, ci după publicare a deciziei de admitere a mărcii.
Mărcile pentru care descrierea protecției se rezuma la clasele Nisa vor fi protejate numai pentru sensul literar al termenilor din descrierea clasei. Dacă se dorește extinderea protecției trebuie făcută o cerere pana la 30 septembrie 2020 pentru extinderea protecției și pentru acele produse și servicii care nu sunt descrise în sensul literar al clasei Nisa.
Solicitarea Certificatului de înregistrare a marcii devine obligatorie. Pana acum acesta era mai mult o opțiune, acum devine obligatoriu. Dacă nu se solicita certificatul și se plateste taxa aferentă  în 30 de zile de la data încheierii procedurii de înregistrare a marcii se va considera ca s-a renunțat la marca. Cei care au mărci înregistrate anterior și care nu au solicitat certificatul trebuie sa se grăbească să-l solicite pentru a nu fi loviți de aceasta sancțiune. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…