Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din august, 2020

Tichete educaționale

 Legea nr. 186/2020 pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 introduce tichetele educaționale. Aceste tichete vor putea fi folosite numai pentru acoperirea parţiale sau integrale a costurilor aferente programului «Şcoala după şcoală».

Obligații noi privind deșeurile

Prin Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile se introduc obligații noi de la 1 ianuarie 2021, obligații care privesc atât persoanele fizice cât și cele juridice.  teoretic deșeurile compostabile trebuie colectate separat în mediulurban de la 1 ianuarie 2021.  Autoritățile locale sunt îndreptățite să introdică scheme de taxare ”plătești atțt cât arunci”. Ecologia va costa din buzunarul fiecăruia și va însemna bătăi de cap în plus.   

Utilizarea serviciilor de cloud

 Entitățile care sunt supervizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, care folosesc servicii de cloud în activitatea lor, au noi obligații prin  Norma nr. 33/2020 privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud  . Nu în ultumil rând există obligația de a notifica A.S.F. privind utilizarea serviciilor de cloud.

Modificare la schema de sprijinire a persoanelor cu handicap

 Prin Legea nr. 193/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost adusă a modificare importanră privind contribuțiile datorate în schema de sprijinire a acestor persoane. Astfel, a utorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:   a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;     b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de part

Declaratia de TVA acum contine si mentiuni privind persoanele afiliate

  Ordinul nr. 3281/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA vine cu noutatea că vor fi necesare și mențiuni privind persoanele afiliate.

Semnătura electronica în domeniul construcții, arhitectura și urbanism

  Potrivit O. U. G. nr. 140/2020 profesioniștii din domeniul construcții, arhitectura și urbanism vor putea semna documentele, și autoritățile sunt obligate sa le accepte, în forma electronica. Aceștia au obligația sa comunice autorității competente care i-a acordat dreptul de libera practica sau de semnătura numele prestatorului de servicii de încredere calificat și perioada de validitate a semnăturii. 

Reguli noi privind muncitorii detașați transfrontalieri

  Legea nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, vine cu unele modificări cerute de înăsprirea regulilor europene.   Ce atrage însă în mod special atenția este modificarea adusă art.11 În noua formulare:   1) Indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale este considerată parte a remuneraţiei, cu excepţia cheltuielilor generate de detaşare, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. g).      (2) Angajatorul, fără a aduce atingere prevederilor art. 6 lit. i), rambursează salariaţilor detaşaţi cheltuielile generate de detaşare în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă raportului de muncă.   Având în vedere practica de acordare de indemnizații de tot felul angajaților detașați în străinătate (neimpozabile) această modificare pare să fie realizată cu ținta de a include în remunerația impozabilă majoritatea acestor indemnizații.   Rămâne de văzut care v

Kurtzarbeit-ul românesc sau Ordonanța de Urgență nr. 132/2020

  Add caption Dacă vă reduceți activitatea din motive de stare de urgență/necesitate o soluție pentru salvarea locului de muncă al angajaților ar fi Kurtzarbeit (timpul de lucru redus subvenționat).   Ce avantaje aduce:   Se pot păstra angajații cu 50% din programul de lucru, iar diferența de salariu o suportă (teoretic) statul în proporție de 75%.   Ca sa beneficiați de acest program trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții privind entitatea angajatoare:   1.        Măsura reducerii timpului de lucru să se aplice la cel puțin 10% din personal 2.        În luna anterioară aplicării măsurii să se fi redus cifra de afaceri cu cel puțin 10% față de luna corespunzătoare a anului anterior. Pentru ONG-uri și alte entități economice care nu calculează   cifră de afaceri se va lua în considerare indicatorul venituri. 3.        Nu au datorii privind obligațiile de plată prevăzute de Codul fiscal privind veniturile din salarii sau venituri asimilate salariilor. 4.