Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din septembrie, 2020

Amprentele nu pot fi folosite pentru inregistrarea timpului de lucru

  O curte din Germania a decizs că amprentele nu pot fi folosite ca mijloc de identificare pentru inregistrarea timpului d elucru. Speta analizează și implicațiile pseudoanonimizării, precum și oferă unele coordonate asupra cazurilor în care amprentele pot fi folosite ca mijloc de identificare la locul de muncă. Mai multe, în limba engleză, aici!

Inscrisurile sub semnătură private vor fi titluri executorii numai după înregistrarea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

  Înscrisurile sub semnătură private vor fi titluri executorii numai după înregistrarea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară   Prin modificarea adusă prin Legea nr. 196/2020 toate înscrisurile sub semnătură privată care constituie titlu executoriu nu pot fi puse în executare fără ca în prealabil să fi fost înscrise în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară   Enumerăm aici:   -           Contracte de credit, -           Garanții mobiliare, -           Contracte de închiriere, -           Contracte de leasing, -           Cambii, -           Bilete la ordin, -           Cecuri, -           Contractele de asistență juridică. Această dispoziție a Legii nr. 196/2020 ridică mari probleme de aplicare.   De exemplu, contractele de asistență juridică dintre avocat și clientul său sunt confidențiale, ceea ce este total incompatibil cu înscrierea în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară.   Mai mult, Registrul Naţional de Publicitate Mobilia

Excepții (simplificare procedură) la angajarea străinilor

  Excepții (simplificare procedură) la angajarea străinilor   Legea nr. 200/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România a excepatat cetăţenii din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic de la cerința avizului de angajare.

Lista localităților cu reducere vârsta de pensionare

  Lista localităților cu reducere vârsta de pensionare Cei care au locuit 30 de ani în   Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum şi în localităţile Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, Şoimuş, Teliuc, Uricani, Veţel, Vulcan din judeţul Hunedoara, localităţile Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană şi Zlatna din judeţul Alba, localitatea Slobozia din judeţul Ialomiţa, localităţile Iacobeni şi Vatra Dornei din judeţul Suceava, localităţile Margina, Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş, localităţile Berbeşti şi Râmnicu Vâlcea din judeţul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare (Legea nr. 201/2020)

Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată părinților

  Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, documentele justificative, precum şi modelul acestora, din 10.09.2020   Decontarea se face cu cerere însoțită de   a) lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă,;      b) copii de pe statele de plată şi pontajele din care să reiasă acordarea indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă;      c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conţine persoane

Hotărâre CJUE in materie de TVA

  Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C ‑ 43/19, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [Tribunalul de Arbitraj Fiscal (Centrul de arbitraj administrativ), Portugalia], prin decizia din 2 ianuarie 2019, primită de Curte la 24 ianuarie 2019, în procedura Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA împotriva Autoridade Tributária e Aduaneira, a stabilit că Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat în sensul că sumele percepute de un operator economic în cazul rezilierii anticipate, pentru motive proprii clientului, a unui contract de prestări de servicii care prevede respectarea unei perioade contractuale, în schimbul acordării în favoarea acestui client a unor condiții comerciale avantajoase, trebuie considerate ca reprezentând

Limitele accesului persoanei vizate la datele personale

Am citit despre o speță interesantă din Danemarca  , care privește limitele dreptului de acces al persoanei vizate la datele personanle. Autoritatea locală care supervizează protecția datelor a fost sesizată cu o plângere de la un angajat care ceruse acces la toate mail-urile de serviciu de la fostul său angajator. Angajatorul a refuzat să dea curs acestei cereri.  Autoritatea sesizată a considerat că plângerea nu este întemeiată deoarece GDPR are ca scop protecția datelor personale. În opinia autorității din Danemarca, deși asociată cu numele persoanei, corespondența electronică de serviciu are legătură cu activitatea profesională și nu constituie „date personale”.  De reținut!

Reduceri la impozitul pe profit

  A fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative.   Aceasta instituire reduceri la impozitul pe profit și impozitul microîntreprinderilor pentru plătitorii de astfel de impozite dacă au capitaluri pozitive (capitalul este mai mare decât capitalul social) sau chiar își majorează în timp capitalul. Aceste reduceri sunt:   a) 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent și condiția de a fi la nivelul u

Zile libere pentru părinți în caz de suspendare activitate școli

  Ordonanţa de urgenţă nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2  instituie un sistem de acordare de zile libere pentru unul dintre părinții copiilor, în cazul în care cursurile școlare, dar și programul instituțiilor dedicate preșcolarilor, este suspendat sau limitat  ca  activitate cu prezență fizică în instituția de învățământ din motive epidemiologice.   Zilele libere se acordă unui părinte, cu copii de până la 12 ani, la cerere.   Cererea este însoțită de:   ·          declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte care nu a solicitat zile libere la locul său de muncă, ·          de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentul

Normele privind redeschiderea restaurantelor

  Norma privind stabilirea măsurilor specifice de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor, din 31.08.2020 (Ordinul nr. 1493/2788/149/2020)   Măsuri privind organizarea activității   a) verificarea stării de întreţinere a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor, inclusiv a ustensilelor ce se utilizează pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea şi servirea alimentelor către consumatorul final;      b) revizuirea planurilor şi procedurilor de igienizare, dezinfecţie şi de autocontrol pentru creşterea frecvenţei acestor operaţiuni şi implementarea procedurilor de bune practici de igienă bazate pe principiile Sistemului de analiză a riscurilor în punctele critice de control (HACCP) şi, acolo unde este cazul, revizuirea planurilor HACCP;