Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din decembrie, 2020

Aveti drone?

  Dacă da, atunci trebuie să știți că de la 1 ianuarie 2020 intră în vigoare Regulamentele Comisiei Europene (de implementare, respectiv emis în temeiul competențelor delegate) (Eu) 2019/947 și (Eu) 2019/945.   În temeiul acestora dronele   vor fi supuse unui proces de autorizare. Pentru anumite categorii, trebuie și o licență de pilot (pentru a pilota drone cu greutate mai mare de 25 de kg sau la altitudini mai mari de 120 mp, drone cu mijloace automate de zbor, drone care cară materiale care pot fi considerate periculoase) Scapă acestui regim numai dronele care au sub 250 de grame, nu se ridică la o altitudine mai mare de 120 mp, nu au senzori care pot înregistra date personale (deci nu înregistrare video), precum și   dronele care sunt catalogate și marcate ca atare conform legislației europene ca jucării. Astfel de drone nu pot avea mijloace de zbor autonome exceptând capacitatea de executa zbor automat de tip „follow me”, dar care nu poate fi activ la o distanță mai mare de

Necesitatea unei cereri prealabile în litigiile de funcție publică

  Conform Deciziei ICCJ nr. 22/2020 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov cu privire la o problemă de drept     î n litigiile de funcţie publică vizând obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate, precum şi atunci când angajatorul nu a emis un act administrativ ori actul respectiv nu a fost comunicat funcţionarului public, acesta se poate adresa direct instanţei de contencios administrativ, fără a fi necesar ca anterior sesizării instanţei să fi solicitat angajatorului acordarea aceloraşi drepturi.

Modificări la O. U. G. nr. 99/2000

  Guvernul a adus modificări la O. U. G. nr. 99/2000 eliminând o serie de aspecte birocratice privind vânzările de soldare. A rămas doar limitarea la doua perioade de vânzare de soldare pe an de 45 de zile, cu condiția ca produsele sa fi fost vândute în mod obișnuit înainte de aceasta. Sunt scoase condițiile privind dovada constituirii stocurilor cu un termen înainte de soldare, condiții privind achitarea mărfii la furnizori, și obligația de a notifica Primăria. 

Condiții noi pentru zilele libere pentru părinți

  Prin Legea nr. 278/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 s-a introdus o condșie nouă pentr acordarea concediului unui părinte în cazul în care activitatea scolară este susopendată. Condiția nouă este acea de a nu fi posibilă telemunca.

Modificări privind asociațiile și fundațiile

  Modificări privind asociațiile și fundațiile   Prin Legea nr. 276/2020 s-au adus unele modificări privind Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.   Sunt modificări binevenite, de natură să simplifice constituirea și funcționarea.   Este eliminată cerința dublului act constitutiv *statut și act constitutiv) urmând ca fondatorii ă subscrie un singur act. Acesta se va întocmi sub semnătură privată (cu excepția situației când este adus ca aport la asociație sau fundație un imobil, când este în continuare necesar să se încheie un act autentic).   Sunt enumerate cu mențiunea „doar” (nu se pot cere, deci, mai multe acte, încercând să se elimine interpretările care au condus la o birocratizare excesivă constituirea asociațiilor, actele ce vor însoți cererea de înscriere. Acestea sunt:   a) statutul asociaţiei, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h);