Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din martie, 2021

Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile

  Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din 15.03.2021   Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 22 martie 2021      1.    (1) Prezenta procedură se aplică persoanelor impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, şi:      a) care au avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA;      b) care au avut anulată înregistrarea în scopuri de T

Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat

Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, din 15.03.2021   Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 22 martie 2021.     1. Organul fiscal anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, prezintă risc fiscal ridicat.    2.   (1) Procedura se aplică persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, în urma selecţiei efectuate, în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltate la nivel central, în baza criteriilor pentru evaluarea riscului fi

Email trimis din eroare. GDPR

  O situație din Belgia cu un email trimis eronat. Și o analiză foarte bună ce implica aceasta pe linie Gdpr.  https://bdkadvokati.com/mistakenly-sending-an-email-is-data-processing-but-not-data-breach/

Ghid privind prelucrarea datelor personale pentru industria publicității

  Am găsit un foarte bine structurat ghid pentru cei din industria publicității, cu ce ar trebui să urmpărească în direcția prelucrării datelor personale. https://prezi.com/view/mYGLuF1JP2CUgJu7bFBZ/

Vaccinarea și datele personale la locul de muncă

  Un mic ghid ce trebuie sa faceti cu informațiile privind vaccinarea din perspectiva angajatorului. https://brodies.com/insights/employment-and-immigration/covid-19-what-are-the-data-protection-implications-of-employers-holding-vaccination-data/

Hyperlynk si copyright

  Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat un răspuns binevenit la întrebarea în ce circumstanțe încorporarea, prin tehnica încadrării, ar trebui considerată o comunicare către public care necesită autorizarea prealabilă a titularului drepturilor de autor. Mai multe aici: https://www.altius.com/blog/889/hyperlinking-and-copyright-law-effective-technological-measures-are-the-key si https://www.charlesrussellspeechlys.com/en/news-and-insights/insights/commercial/2021/can-linking-to-copyright-material-be-restricted-yes---clarity-at-last/

Branșamente noi electricitate

 ANRE a emis  Ordinul nr. 17/2021 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri şi clienţi casnici. Deși ar fi fost momentul unor simplificări radicale, ANRE nu scapă de obsesia „dosarului cu șină” a birocrației românești. Cererea de branșament nou trebuie să conțină:     a) copia avizului tehnic de racordare;       b) copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;       c) devizul general întocmit de operatorul economic atestat ales de utilizator;        d) copia contractului de proiectare şi execuţie încheiat de utilizator cu operatorul economic atestat, ales de către acesta.