Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din mai, 2021

Prelucrarea datelor pentru un nou scop

  La lansarea unui proiect care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, colectate anterior pentru un scop diferit, care sunt cerințele? Un răspuns în analiza de aici (HoganLovells) .

Lichidatorul și responsabilități în domeniul dreptului muncii

  Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii   În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaţilor un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă.

Prelucrarea datelor furnizate de autovehicule

Cîteva recomandări din noul ghid al EBPB privind colectarea datelor din autovehicule. Colectați datele despre locație numai acolo unde acest lucru este absolut necesar. De exemplu, EDPB sugerează că giroscopul poate fi suficient pentru a detecta mișcarea vehiculului, fără a fi nevoie să colecteze date de localizare; Interzicerea prelucrării externe a datelor cu caracter personal care dezvăluie infracțiuni sau alte infracțiuni, cu excepția unui set foarte restrâns de circumstanțe; Furnizarea unei alternative non-biometrice la funcția care altfel ar procesa datele biometrice; Încercați, ori de câte ori este posibil, să utilizați procese care nu implică prelucrarea datelor cu caracter personal în afara vehiculului (adică prelucrarea internă a datelor cu caracter personal); Acordați atenția cuvenită posibilității de a obține același rezultat prin prelucrarea datelor cu caracter personal anonimizate sau pseudonimizate în locul datelor brute; și Puneți în aplicare măsuri de securitate care g

Directiva 2019/770 si probleme GDPR

De la 1 ianuarie 2022 (mai e ceva mai mult de jumătate de an) va intra în vigoare A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale. Din punctul de vedere al GDPR aceasta atinge o problemă delicată privind prelucrarea datelor personale și anume cea a situațeiei în care produse sat servicii digitale sunt oferite ăn schimbul datelor personale. Trebuie spus că Directiva nu oferă un răspuns suficient de precis la această situație, urmând ca autorităților naționale să le revină un rol important în a aduce detalii și precizări în această direcție. România încă nu a implementat această Directivă în legislația națională. Deoarece principala bază legală pentru prelucrarea datelor în aceste situațiie este consimțământul consumatorului, este îndeobște recunoscut dreptul furnizorul bunurilor digitale sau serviciilor digitale de a înceta contractul dacă consumatorul îți retrage consim

Cercetarea de piata: operator sau persoană împuternicită

Mai jos un link spre un articol interesant privind calificarea activității unei companii de cercetare de piață ca operator sau persoană împuterniciă în lumina GDPR  https://www.gtlaw-dataprivacydish.com/2021/05/is-a-market-research-company-a-processor-or-controller-under-the-gdpr/#page=1

Incurcaturi internationale cu permisul de conducere

  Curtea de Justitie a Uniunii Europene a pronunțat o hotărâre în Cauza C‑47/20, F. v Stadt Karlsruhe legată de o situație de care probabil mulți cetățeni europeni se vor lovi. În speță un cetățean german, având reședință în Spania, avea permis de conducere emis de autoritățile spaniole. Conducând în Germania a fost găsit la volan sub influența băuturilor alcoolice și i-a fost reținut permisul conform reglementărilor germane pentru 14 luni. În această perioadă respectivul cetățean a facut o cerere în fața autorităților spaniole și a obținut din nou dreptul de a conduce. Problema ajunsă în fața Curții Europene a fost dacă autoritățile germane (în cazul de față autoritățile din Karlsruhe) sunt obligate să ia act de decizia autorității spaniole care a conferit din nou dreptul de a conduce. Hotărârea instanței europene a fost în sensul că autoritățile care au aplicat sancțiunea  sunt și cele care sunt în măsură să aprecieze care sunt condițiile în care poate fi reacordat dreptul de a condu

Simplificări în relațiile de muncă pentru IMM

  Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii  IMM -urile sunt scutite de întocmirea fișei postului Regulamentului de ordine interioară. De asemenea, pentru salariații IMM-urilor, salariați mobili, salariați care lucrează de acasă, evidența activității se poate ține în orice formă agreată individual cu acești salariați.

Semnătura electronică în contractele de muncă

Părţile pot opta să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract, după caz, semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului.   Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, în condiţiile stabilite prin regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii.   Contractele individuale de muncă şi actele adiţionale încheiate prin utilizarea semnături

Cereri cu valoare redusă: o nouă limită valorică

Prin Legea nr. 114/2021 privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19, care introduce și unele măsuri privind ținerea ședințelor de judecată la distanță, prin mijloace de comunicații, în contextul epidemiei COVID -19, se stabilește o nouă limită pentru cererile cu valoare redusă  și anume 50.000 de lei.