Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din septembrie, 2021

Efectul cererii de recuzare

     În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă, formularea unei cereri de recuzare, înainte sau după începerea oricăror dezbateri, nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii, nici dezbaterea în fond a procesului, ci doar pronunţarea hotărârii, până la soluţionarea cererii de recuzare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ - Decizie nr. 14/2021 din 28 iunie 2021  Decizia nr. 14/2021 privind examinarea cererii de recurs în interesul legii, formulată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi, care formează obiectul Dosarului nr. 1.394/1/2021    

Ajutor social și după angajare

În situaţia în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni, acordarea ajutorului social se prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării. Ordonanţa de urgenţă nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV 4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  

Obligații noi de mediu în domeniul construcțiilor

OUG 92/2021 cu privire la regimul deșeurilor, aduce câteva obligații în plus pentru cei care doresc să facă lucrări de construcții. Art. 17 alin (4) Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în con

Sacii de aspirator pot fi protejați ca proprietate industrială

O notă interesantă despre protecția sacilor de aspirator, ca proprietate industrială, cât și despre alte consumabile, găsiți aici:  https://blogip.garrigues.com/en/designs/coffee-capsules-reels-and-vacuum-cleaner-bags-can-you-protect-the-industrial-design-of-components#page=1

Riscuri cand angajații lucrează la distanță din altă țară

Cum munca de la distanță a devenit larg răspândită, tentația angajatului de a profita și a lucra dintr-o țară exotică e mare. Totuși aceasta implică riscuri pentru angajator din perspectiva GDPR. Un articol bun mai jos: https://iuslaboris.com/insights/belgian-employees-working-from-third-countries-are-there-data-protection-implications/

Modificări în domeniul fiscal recente

Ordonanţa nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aduce câteva modificări importante privind taxele și impozitele   1.        Scutirea la impozitul pe profit pentru veniturile din dividende corespunzătoare unei dețineri d e cel puțin 10% la o societate dintr-un stat membru este aplicabilă și în situația în care, în statul respectiv se plătește un impozit considerat echivalent cu impozitul pe profit. În oglindă, dacă se plătesc dividende către nerezidenți care dețin cel puțin 10% la o societate din România se beneficiază de scutire la impozitul pe venitul datorat de nerezidenți și dacă în loc de impozit pe profit se plătește un impozit echivalent de către beneficiarul dividendului.. 2.        Începând cu 1 ianuarie 2022 se majorează de la 30% la 50% cheltuiala deductibilă cu deprecierea creanțelor asupra clienților/debitorilor ce nu sunt încasate la scadență. 3.        În cazul unui transfer transfrontalier de active, contribuabilul d