Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din octombrie, 2021

Insolventa. Contracte cu executare succesiva

 În interpretarea art. 123 alin. (1), (3) şi (9) din Legea nr. 85/2014 nu sunt admisibile acţiunile de reziliere a contractelor cu executare succesivă menţinute de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, introduse pe calea dreptului comun după momentul deschiderii procedurii insolvenţei pentru nerespectarea de către pârâtul debitor a obligaţiilor contractuale constând în plata unor sume scadente anterior deschiderii acestei proceduri.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ - Decizie nr. 42/2021 din 07 iunie 2021

Exceptia de nelegalitate și pentru acte mai vechi de 2005

 În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, excepţia de nelegalitate poate fi invocată şi cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.   Decizia nr. 9/2021 ICCJ

Planul urbanistic zonal, act administrativ normativ

 În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 31^1,art. 32 alin. (5) lit. a),art. 39,44,45,art. 47 alin. (1) și (2),art. 56 alin. (1),(4),(6) și (7) și art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 68 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ cu caracter normativ. DECIZIA nr. 12 din 28 iunie 2021 referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 31^1,art. 32 alin. (5) lit. a),art. 39,44,45,art. 47 alin. (1) și (2),art. 56 alin. (1),(4),(6) și (7) și art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare EMITENT ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE - COMPLETUL PENTRU