Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din decembrie, 2021

Expropriere - stabilirea despagubirilor

  În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, cu completările ulterioare, în etapa judiciară a procedurii de expropriere, la determinarea cuantumului despăgubirilor, dispoziţiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 se interpretează extensiv, în sensul că se ţine seama atât de "expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate", cât şi de criteriile legale prevăzute de dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994.   ÎCCJ - Decizie nr. 78/2021 din 15 noiembrie 2021

TVA redus la carti electronice

Articolul 291 alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal lit. a) a fost modificat prin Legea nr. 291/2021 în sesnul de a introduce și cărțile electronice printre produsele care se bucură d eregimul de TVA redus de 5%. Dispoziția a stârnit ceva discuții precum că nu ar fi pozbilș că este încălcată Directiva europeană  2006/112/CE adică directiva care stabilește regulile TVA la nivelul Uniunii Europene Cei care susțin asta uită că această directivă a fost modificată prin DIRECTIVA (UE) 2018/1713 A CONSILIULUI  din 6 noiembrie 2018  de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele ți revistele în format electronic printre bunurile pentru care se poate aplica un regim de TVA redus. Deci reducerea TVA la cărți electronice este pe deplin aplicabilă și nu intră în contradicție cu  dreptul european.

Cai de atac. Aplicarea legii în timp

  Deşi problema aplicării în timp a dispoziţiilor de drept procesual referitoare la regimul căilor de atac este reglementată de art. 27 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul, în cazul special în care norma procesuală este înlăturată din ordinea juridică ca urmare a declarării neconstituţionalităţii sale, Curtea Constituţională a dezvoltat o jurisprudenţă clară, explicită, neechivocă şi general obligatorie prin care a statuat că, într-o astfel de situaţie, nu sunt incidente prevederile art. 27 din Codul de procedură civilă, ci chestiunea trebuie rezolvată strict prin prisma efectului general obligatoriu al deciziei de neconstituţionalitate, aceasta fiind o sancţiune de drept constituţional care se aplică imediat situaţiilor pendinte (a se vedea în acest sens Decizia nr. 454 din 4 iulie 2018 - paragraful 63 şi Decizia nr. 874 din 18 decembrie 2018 - paragraful 76). Curt

Drepturi de autor. Locul producerii prejudiciului

 În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 107, art. 113 alin. (1) pct. 9 şi art. 116 din Codul de procedură civilă stabileşte că sintagma "loc al producerii prejudiciului" în acţiunile în pretenţii formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, având ca obiect obligarea utilizatorilor de a achita remuneraţiile cuvenite pentru comunicarea publică/radiodifuzarea neautorizată a fonogramelor de comerţ sau publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, corespunde locului săvârşirii faptei ilicite, iar nu celui al efectuării plăţii prejudiciului.  ÎCCJ - Decizie nr. 21/2021 din 27 septembrie 2021