Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din ianuarie, 2022

Decizie privind comerțul secondhand și TVA

  În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 152 2 alin. (2), (3) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, a dispoziţiilor art. 152 2 alin. (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 64 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că:       1. Regimul fiscal special reglementat pentru operaţiuni secondhand de art. 152 2 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi persoanelor fizice care nu au îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile fa

Nomadul digital

 Autoritățile speră să atragă nomazii digitali în România aducând modificări Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România prin Legea nr. 22/2022. Nomadul digital este definit ca  străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sau care deţine o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi poate desfăşura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Pentru obtinerea vizei de lungă durată trebui prezentate următoarele acte:  a) prezintă, în original, alături de traducere autentificată în limba română, contractul de muncă încheiat cu o companie înregistrată în afara României, prin care să facă dovada prestării de servicii la distan

Proceduri speciale fiscale pentru comerțul electronic

A fost emis  Ordinul nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Practic aceste proceduri se referă la situații în care prestatori/comercianți cu afaceri în domeniul comerțului electronic care nu au sediul în România. Mai concret se referă la situațiile: servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană ; vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum; vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe. Au fost aprobate: Procedura de evidenţiere şi plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizea

Produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B

Pentru comercializarea următoarelor produse este obligatorie înscrierea în sistemul eFactura. Legume, fructe, rădăcini şi tuberculi alimentari, alte plante comestibile: - COD NC de la 0701-0714 inclusiv Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi - COD NC de la 0801-0814 inclusiv Fructe comestibile şi fructe cu coajă lemnoasă; coajă de citrice sau de pepeni Băuturi alcoolice - COD NC de la 2203-2208 inclusiv Băuturi, băuturi spirtoase Construcţii noi Construcţiile noi sunt cele menţionate la art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Produse minerale (apă minerală naturală, nisip şi pietriş) - COD NC de la 2201-2202 inclusiv Ape, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale şi ape gazeificate care nu conţin zahăr sau alţi îndulcitori şi nici aromatizanţi - COD NC 2505 - Nisipuri naturale de orice fel, chiar colorate - COD NC 2517 - Prundiş, pietriş, pietre concasate, din cele folosite în general ca agreg

Consiliului de supraveghere din domeniul naval

  Consiliului de supraveghere din domeniul naval   este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei, având atribuții  înadministrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare. Prin Ordinul nr. 1013/202 Consiliul Cpncurenței i-a aprobat regulamentul de funcționare. Printre atribuții sunt interesante pentru cei care activează în acest doimeni irmătoarele:  analizează din oficiu sau la plângere şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la un tratament inechitabil sau discriminatoriu, aplicat prin deciziile administratorului infrastructurii de transport naval, în ceea ce priveşte:     (i) accesul la infrastructura de transport naval;   (ii) nivelul şi/sau structura chiriilor/redevenţelor/tarifelor de utilizare, aplicate în legătură cu infrastructura portuară şi de

Vanzarea de bunuri catre consumatori

 Prin Ordonanața de Urgență nr. 140/2021 Guvernul a implementat Directiva EU 2019/771, privind vânzarea de bunuri către consumatori. Actul normativ exclude dis scopul său   bunurile digitale și nici la proprietățile imobiliare. Deși nu se referă la bunuri și servicii digitale, principalul element de noutate este faptul că reglementează obligațiile care revin față de consumatori în cazul vânzării d ebiunuri care conțin elemente digitale, de exemplu un Smart TV. Acetse obligații privesc perioada de timp în care trebuie asigurată funcționalitatea aplicațiilor digitale care asigură în fapt utilizarea bunului. Trebuie notat și că termenul în care constatarea unei neconformități atrage  prezumția că neconformitatea bunului exista încă de la data vânzării a fost prelungit de la 6 luni la un an.