Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din martie, 2022

Obligatia de depunere a a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406

  1. Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:     - pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru marii contribuabili;     - pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru noii mari contribuabili;     - pentru contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, c

Prețurile plafonate la energie

Preţul final facturat de către furnizorii de energie electrică/operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice este:       a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh;     b) maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh şi 300 KWh inclusiv;     c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici.   preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este:     a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;     b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh,    Pentru calcul la fiecare spaţiu locativ din condominiu, consumul de gaze nat

Suspendare voluntară pentru sesizarea Curții de Justiţie a Uniunii Europene

  În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în cazul suspendării facultative, dispuse de instanţă în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă până la pronunţarea de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a unei hotărâri preliminare, ca urmare a solicitării unei alte instanţe naţionale sau a unei instanţe dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, nu intervine perimarea cererii de chemare în judecată sau, după caz, a căii de atac, în ipoteza în care partea interesată nu solicită repunerea cauzei pe rol în termen de 6 luni de la data pronunţării hotărârii preliminare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, instanţa de judecată fiind obligată să dispună din oficiu reluarea judecării procesului.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii - Decizie nr. 2/2022 din 31 ianuarie 2022

Risc de rambursare necuvenită a TVA

  În sensul prezentei proceduri, se consideră că persoanele impozabile prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situaţii:      a) organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituţii, care vizează aspecte de natură fiscală şi dacă se constată că au incidenţă în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA.       Referatele se întocmesc de structurile din cadrul organului fiscal care au primit spre soluţionare documentele oficiale susmenţionate, numai dacă cuprind cel puţin unul dintre elementele următoare:      - operaţiunile/tranzacţiile au fost efectuate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată;      - estimarea implicaţiilor asupra bazei de impozitare a TVA.       Referatele vor cuprinde şi cel puţin o categorie de informaţii din care să rezulte elemente cum ar fi:      - informaţii din care să rezulte stabilirea, în mod eronat sau cu rea-credinţă,

Noi reguli procedurale dupa desfiintarea sectiei speciale

  Art. 3. -   (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt de competenţa Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi infracţiunile săvârşite de judecătorii şi procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de judecătorii de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de judecătorii Curţii Constituţionale a României.      (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt de competenţa parchetului de pe lângă curtea de apel şi infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii, tribunale, tribunale militare şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe.      (3) Pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), urmărirea penală se efectue

Suspendarea executării- durata efectelor suspendării

  În interpretarea şi aplicarea art. 719 alin. (4) pct. 1 din Codul de procedură civilă, efectele suspendării obligatorii a executării silite se produc până la data soluţionării în primă instanţă a contestaţiei la executare, iar o cerere având acest obiect nu poate fi reiterată în calea de atac exercitată împotriva hotărârii instanţei de executare.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - Decizie nr. 81/2021 din 06 decembrie 2021