Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din mai, 2022

Testele de rezilienţă cibernetică TIBER-RO

  Regulamentul nr. 6/2022 privind cadrul de desfăşurare a testelor de rezilienţă cibernetică TIBER-RO   Regulamentul stabileşte cadrul de testare a rezilienţei cibernetice, prin desfăşurarea unor atacuri cibernetice simulate, cu grad ridicat de complexitate şi bazate pe informaţii despre vulnerabilităţile şi ameninţările la care entităţile sunt supuse în realitate, denumit TIBER-RO. Regulamentul se aplică administratorilor de infrastructuri ale pieţei financiare aflaţi în aria de monitorizare a Băncii Naţionale a României, denumită în continuare BNR, precum şi instituţiilor de credit desemnate drept participanţi critici la infrastructurile pieţei financiare. Testul TIBER-RO s erealizează cel puţin o dată la 3 ani

Zilieri - noi activități admise a se desfășura cu zilieri

Unitățile economice din domeniul activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare, precum şi întreţinerea spaţiilor verzi din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - clasa 8130 și activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice - clasa 7320 pot angaja zilieri.

Prestatorul casnic

 Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic introduce norme derogatorii d ela Codul Muncii pentru personaluș care prestează servicii casnice. Contractul pentru aceste servicii poate fi încheiat fără formă scrisă. Activitate casnicăeste definită ca activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei persoane singure, în calitate de beneficiar casnic; activitatea casnică nu este efectuată în scop comercial şi nu se efectuează în beneficiul unor terţi. Activitatea include: servicii de curăţenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, supraveghere a beneficiarului casnic dependent. Plata acestor servicii ar trebui să se facă numai în baza unui  tichet de activităţi casnice - bon valoric destinat remunerării activităţilor casnice desfăşurate de către prestatorul casnic. Tichete

Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului

  Obiectul prezentei proceduri îl constituie impozitul pe dividende plătit în plus la bugetul de stat, rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor încasate în plus de către aceştia sau după aprobarea situaţiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite şi neplătite, până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora.      2. În situaţia în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parţiale în cursul anului a acestora, denumită în continuare regularizare anuală a dividendelor, rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende poate solicita restituirea acestora.      3. În situaţia în care plătitorul de dividende constată că sumele distribuite au fost mai mari decât dividendele datorate,

Competenta privind contraventiile

  Potrivit modificării aduse Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor  prin Legea nr. 107/2022 contestațiile împotriva proceselor verbale de contravenții pot fi judecate și la Judecătoria de la domiciliul sau sediul contravenientului.

Autorizarea unor investiții străine

Investițiile străine (investitori din afara Uniunii Europene) în domenii sensibile enumerate de Consiliul de Apărare în valoare de mai mult de 2.000.000 euro trebuie avizate în prealabil de Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe. Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996  

Momentul introducerii în țară

 În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000, în situaţia în care o persoană călătoreşte în România cu avionul având asupra sa droguri, acestea se consideră introduse în ţară (cu consecinţa consumării infracţiunii) în momentul în care persoana aflată la bordul aeronavei trece frontiera, intrând astfel în spaţiul aerian cuprins între frontierele de stat, fără ca efectuarea controlului vamal să prezinte relevanţă în privinţa consumării infracţiunii. Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - Decizie nr. 3/2022 din 27 ianuarie 2022

Completări la achizițiile publice și achzițiile sectoriale

  Legea nr. 86/2022 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. Completările se referă la introducerea de criterii de departajare care să favorizeze: a) contribuţia procesului de fabricaţie la protecţia mediului;      b) lanţul de aprovizionare - canale scurte de aprovizionare;      c) cea mai scurtă distanţă de la locul de producţie la locul de consum."  

Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar

  Este o lege destinată îngrădirii unor practici comerciale abuzive ale marilor lanțuri de distribuție. Cumpărătorului îi sunt interzise următoarele:     1. să depăşească termenul de plată astfel:     a) cu mai mult de 14 zile calendaristice de la scadenţa stabilită prin contract în cazul produselor prevăzute la art. 2 lit. m); - produse agricole şi alimentare perisabile - produse agricole şi alimentare care, prin natura lor sau la stadiul lor de procesare, sunt susceptibile să devină improprii pentru vânzare în termen de 30 de zile după recoltare, producere sau procesare    b) cu mai mult de 30 de zile calendaristice de la scadenţa stabilită prin contract în cazul produselor prevăzute la art. 2 lit. l); -  produse agricole şi alimentare - produsele enumerate în anexa nr.Ia Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi produsele care nu sunt enumerate în anexa nr. I, dar care sunt procesate în scopul utilizării ca alimente prin folosirea produselor enumerate în aceas