Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din decembrie, 2022

Interpretare privind art. 161 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadr

    În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 161 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, forma în vigoare la 5 martie 2020, termenul de 14 zile instituit în sarcina entităţii contractante are natura juridică a unui termen procedural, legal, imperativ, relativ.       Nerespectarea termenului nu atrage sancţiunea nulităţii documentului constatator.    Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - Decizie nr. 45/2022 din 19 septembrie 2022

Tichetul de sportiv

  Copiii şi juniorii legitimaţi la structurile sportive înfiinţate conform prezentei legi şi care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiţii sportive naţionale şi internaţionale oficiale sunt consideraţi sportivi de performanţă şi beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice, denumite tichete de sportiv.  Tichetele de sportiv pot fi utilizate numai pe teritoriul României şi sunt destinate achiziţiei de articole şi echipamente sportive specifice disciplinei sportive practicate, transport între localităţi, suplimente nutritive sau recuperare medicală.  Fiecare beneficiar are dreptul la un singur tichet de sportiv pe lună, valoarea nominală a acestuia fiind de 150 lei.     (4) Fiecare tichet de sportiv este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde cel puţin următoarele:     a) emitentul şi datele sale de identificare;     b) valoarea nominală a tichetului de s

Model de act constitutiv aprobat de Ministerul Justitiei

  ACT CONSTITUTIV al Societăţii . . . . . . . . . . - societate cu răspundere limitată/S.R.L.       Asociat unic/Asociaţi:      Numele . . . . . . . . . . prenumele . . . . . . . . . ., CNP (sau echivalentul acestuia)/NIF . . . . . . . . . ., cu domiciliul/reşedinţa în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., ţara . . . . . . . . . ., cetăţenia . . . . . . . . . ., născut(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., ţara . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . ., act de identitate/paşaport . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., valabil până la data . . . . . . . . . .,      şi/sau, după caz      Firma: . . . . . . . . . ., cu sediul social în: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . .

Vanzari extravilan

 În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară respectarea dreptului de preempţiune prevăzut de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 la încheierea unei convenţii având ca obiect înstrăinarea posesiei asupra unui teren agricol din extravilan. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - Decizie nr. 58/2022 din 03 octombrie 2022

Sistemul de garanție- returnare

Începând cu data de 30 noiembrie 2023, SGR (sistemului de garanţie-returnare), unic la nivel naţional, este obligatoriu tuturor producătorilor şi comercianţilor în condiţiile prezentei hotărâri, aplicându-se atât produselor fabricate pe teritoriul naţional, cât şi produselor importate sau achiziţionate intracomunitar, în condiţii nediscriminatorii, inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea participării efective a operatorilor economici la funcţionarea sistemului şi tarifele impuse acestora de către administratorul SGR.    Este interzisă introducerea pe piaţa naţională a produselor ambalate în  ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase dacă producătorii acestora nu sunt înregis